By Erin Holloway

בן כמה טים טבו ולמה משווים 'מיליון דולר מייל'?

גלה בן כמה טים טבו, מהו השווי הנקי, למי הוא מאורס, ולמה משווים את התוכנית החדשה שלו 'מיליון דולר מייל'.

קרא עוד

מאמרים מעניינים